КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ул. св.Наум Охридски бр.57
1000 Скопје Македонија
Е-пошта:  irina@dentizar.com.mk
Телефон: 02-2736-056
Мобилен: 070-300-041